Katie Brandt, United Kingdom

  • Caregivers day-3

    Connections for Care: Community Advocacy and Support at Every Stage of Life with FTD

    Date: 21 Sep 2024Time: 15:00 - 15:35 CET
    Verbindingen voor zorg: Belangenbehartiging en ondersteuning van de gemeenschap in elke fase van het leven met FTD