Rik Vandeberge, The Netherlands

  • Caregivers day-1, Caregivers day-2, Caregivers day-3

    FTD and related disorders: an overview and recent developments

    Date: 21 Sep 2024Time: 10:00 - 10:30 CET
    FTD en gerelateerde ziekten: een overzicht en recente ontwikkelingen