Welmoed Krudop, The Netherlands

  • Caregivers day-1, Caregivers day-2, Caregivers day-3

    Challenges in non-genetic FTD

    Date: 21 Sep 2024Time: 10:50 - 11:10 CET
    Uitdagingen bij niet erfelijke FTD (diagnose)